Japanska mammacyklar

Bloggen “Mama bicycle” handlar om japanska så kallade mammacyklar. På denna typ av cykel är barnsitsen placerad på styret. Tvärt om mot vad vi i Sverige som brukar ha barnsitsen monterad på pakethållaren, är vana vid.

Jag tycker att upplägget är suveränt. Med barnets tyngd över framgaffeln blir cykeln stabilare och mer lättmanövrerad. Dessutom får man bättre kontakt med barnet när det sitter i fram i stället för där bak.

Mammacyklar välter inte eftersom de har rejäla stöd. Det går att ha barnsits monterad även på den bakre pakethållaren. Vissa modeller har även låsbart styre. Besök gärna Mama Bicycle-bloggen!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Advertisements

January 21, 2011. Cykel. 1 comment.

Andel invånare som har möjlighet att köra bil

Den nationella resvaneundersökningen från 2005 handlar om hur personer folkbokförda i Sverige reser och förflyttar sig. Tabeller och statistik finns här. Med utgångpunkt i tabell 44 “Tillgång till bil och körkort” går det att räkna ut andelen invånare som har möjlighet att köra bil.

Resultatet är att 63 % av Sveriges invånare i åldrarna 6 – 84 år har möjlighet att köra bil. 37 % saknar möjlighet att köra bil. Hur dessa siffror är uträknade går att läsa här och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

January 21, 2011. Bil, Cykel, Statistik. Leave a comment.

Barcelona 1908

Trivsamma gator med människor, cyklar och spårvagnar.

 

January 16, 2011. Uncategorized. Leave a comment.

Tabu att göra försämringar för biltrafiken

Hittade detta dokument där Leif Jönsson på Gatukontoret i Malmö citeras:

…att aktivt planera för att direkt försämra för biltrafiken för att stärka de andra trafikslagens restidskvoter och attraktivitet, menar Leif Jönsson är inget som genomförs utan tydliga andra effekter, såsom positiva miljöeffekter. ”Det är tabu att tänka så. Vi får inte göra försämringar för biltrafiken.”

Att försämringar för biltrafiken är tabu i Malmö, det märks tydligt för den som cyklar. På många platser är vägnätet som står tillförfogande för biltrafiken synnerligen väldimensionerat, medan vägnätet för cykling är underdimensionerat eller helt saknas. Det är hedervärt av Leif Jönsson att säga som det är.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

September 27, 2010. Malmö. Leave a comment.

Malmös nya parkeringsnorm antagen

Kommunfullmäktige i Malmö har antagit ny parkeringspolicy och parkeringnorm (fullständiga handlingar finns här). Parkeringnormen är beräknad för bostäder och arbetsplatser. Värden finns för fordontyperna bil, cykel och motorcykel. För bil vid flerbostadshus är den nya parkeringnormen bestämd som ett intervall 0,7 – 1,0 bilplatser per lägenhet. Vid mycket goda förutsättningar och efter särskild utredning, tillåts värden ner till 0,5 bilplatser per lägenhet. För studentlägenheter och ålderdomshem är parkeringsnormen 0,15 – 0,2 bilplatser per lägenhet. För samtliga boendeformer tillkommer besöksparkering om 0,1 bilplatser per lägenhet.

Utöver parkeringsnormen har även en parkeringspolicy antagits. Ett guldkorn ur parkeringspolicyn är att avståndet till bilparkering inte längre anses viktigare än avståndet till kollektivtrafik:

För att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft är det viktigt att bilen inte blir så lättillgänglig att man av just det skälet väljer bilen före andra transportmedel. Det finns därför skäl att jämställa det accepterade gångavståndet mellan bostaden och parkeringsplatsen med de avstånd som brukar accepteras till kollektivtrafikutbudet.

Några parkeringsnormslänkar:
http://gbg.yimby.se/2009/07/kronika-avskaffa-parkerin_728.html
http://eriksandblom.blogspot.com/2010/07/parkering-den-tysta-motorvagen.html
http://www.ecoprofile.se/1002_879_Malmo_och_Goteborg_ser_over_parkeringen.htm

Läs även andra bloggares åsikter om ,

September 13, 2010. Uncategorized. 1 comment.

Salongsgolv eller kostig?

Halmstad och Laholm ligger i södra Halland. Avståndet är 2 mil fågelvägen. Kommunikationerna mellan städerna är mycket goda. Resenären som ska ta sig från den ena staden till den andra, har att välja på antingen järnvägen, motorvägen (E6) eller landsvägen (länsväg 117).

Landsvägen håller mycket hög standard. Den är bred med goda siktförhållanden och lämpar sig egentligen utmärkt för cykling. Men den täta trafiken i kombination med Trafikverkets val av hastighetsgränser (70-90 km/h) gör vägen olämplig för cyklister och andra vägtrafikanter som inte håller samma hastighet som motortrafiken.

För några år sedan byggdes landsvägen om. Eftersom städerna (Halmstad och Laholm) redan är förbundna med motorväg fanns förhoppningen att landsvägen nu skulle förbättras och bli användbar för de trafikantgrupper som inte är tillåtna att färdas på motorvägen.

Resultatet av ombyggnationen syns nedan.

Resultatet blev en 2+1-väg, jämn, fin och jättebra. Förutsatt att man passar in i Trafikverkets uppfattning om vilka trafikantgrupper som har rätt att färdas bekvämt och säkert mellan Halmstad och Laholm.

Är 2+1-vägen det enda alternativet när man ska man cykla från Halmstad till Laholm? Nej, det finns även en slags cykelbana som slingrar sig i närheten. Cykelbanan består av småvägar och vanlig cykelbana som på ett fantasifullt sätt leder till Laholm. Cykelbanan passerar Eldsberga och Genevad. Mellan dessa två byar består cykelbanan av grusväg som ser ut så här:

Grusvägen man ska cykla på har mycket grov struktur och är full av potthål. Potthålen är gigantiska, stora gropar som tar upp en betydande del av vägens bredd. Varning för punktering och skeva fälgar!

Kärringcykelbloggen tycker nog det är en aning orättvist att somliga trafikantgrupper får tillgång till vägar släta som salongsgolv, medan andra trafikantgrupper får nöja sig med gropiga kostigar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

September 6, 2010. Uncategorized. Leave a comment.

Fel att uppmana cyklister till särskild försiktighet

I Sydsvenskans artikel “Här är det allra farligast att cykla” säger Gatukontorets trafiksäkerhetsutredare Hossein Ashouri:

– Alla trafikanter ska vara försiktiga, särskilt cyklister.

Kärringcykelbloggen håller med Ashouri om att alla trafikanter ska vara försiktiga. Men att uppmana just cyklister till särkild försiktighet känns fel.

I händelse av olycka utgörs krockvåldet av fordonsekipagets rörelseenergi. Rörelseenergin beräknas enligt följande formel där m står för massa och v för hastigheten:

Av beräkningar* följer att en bilförare som kör på Nobelvägen i 50 km/h har en rörelseenergi på 145 kJ. En cyklist som cyklar på Nobelvägen i 20 km/h har en rörelseenergi på 1,5 kJ. Bilförarens färd utgör ett potentiellt krockvåld som är 9400 % högre än cyklistens.

Kärringcykelbloggens åsikt är att en uppmaning om särskild försiktighet bör vara riktad åt den trafikantgrupp som utsätter andra för störst fara.

Andra som bloggat: Malmö – Lund på cykel

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

(* = Rörelseenergi bil: 1500 kg * (13,9 m/s)^2 / 2, Rörelseenergi cykel: 100 kg * (5,6 m/s)^2 / 2)

August 14, 2010. Uncategorized. 4 comments.

Om bilismens konsekvenser för stadens gaturum

Av en slump hittade jag en färsk kandidatuppsats, skriven av Kalle Magnér på Alnarp (länk här). Uppsatsen handlar om bilismens konsekvenser för stadens gaturum. Nobelvägen i Malmö används som fallstudie. Läsning rekommenderas! (läs också min bloggpost om Nobelvägen)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

July 27, 2010. Uncategorized. Leave a comment.

I Portland avmotoriseras gaturummet

Via den amerikanska cykelbloggen bikeportland.org snappar jag nyheten om cykelfälten som installerats på trafikleden Holgate i Portland, Oregon. Från att ha varit en trafikled för motorister har nu Holgate blivit framkomlig även för cyklister. Detta har skett genom att två av de tidigare fem körfälten, gjorts om till cykelfält.

Det är gatukontoret i Portland, The Portland Bureau of Transportation, som står bakom beslutet om cykelfält på Holgate. Så här skriver de i ett pressmeddelande:

In order to install these bike lanes, this section of Holgate will be converted to three motor vehicle lanes from its current configuration of five lanes. One motor vehicle travel lane in each direction will be replaced by a 7-foot wide bicycle lane with an additional painted 3-foot buffer on the traffic side. Analysis indicates that this design will provide adequate traffic capacity.
Buffered lanes help to reduce the risk posed by car doors on the parking lane side, and provide additional space between cyclists and motorists.”

På ritningen ser man att cykelfälten är rejält breda och separerade från såväl gångtrafik som motortrafik.

Så här ser cykelfälten ut i verkligheten. Lägg märke till att cykelfälten är lika breda som körfälten.

Gatukontoret i Portland tar steget att avmotorisera delar av gaturummet. Ett klokt och modigt beslut!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

July 27, 2010. Stadsplanering. Leave a comment.

Genomtänkt cykelbanekorsning

Denna cykelbanekorsning ligger vid Söndrums industriområde i Halmstad. Korsningen är formad som ett Y. Övergången mellan cykelbanorna sker mjukt. Det ger enkel och bekväm cykling. Tummen upp!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

July 3, 2010. Halmstad. Leave a comment.

Next Page »