Nobelvägen bör byggas om

Nobelvägen vid Dalaplan. Med sex körfält blir det inte mycket plats över för människor och grönska. (bild från Google Street View)

På Nobelvägen är trafiken intensiv. Cyklister, bilister och gångtrafikanter samsas med varandra. Vanligen fungerar samspelet, men då och då inträffar “nära ögat”-situationer där mjuka trafikanter (cyklister, gångtrafikanter) riskerar att råka illa ut. Enligt Malmö kommun är Nobelvägen ett av de mest olycksdrabbade stråken i Malmö när det gäller risken för gående och cyklister att bli påkörda (länk).

Nobelvägens nuvarande utformning påminner om motorväg. Det passar inte för en gata som går genom tätbefolkade bostadskvarter i centrala Malmö. Nobelvägen bör byggas om så att den blir mysig. Motorvägskänslan måste bort. När Nobelvägen blir mysig kommer hastigheterna, olycksriskerna och bullret minska. Trivsel och livskvalité kommer att öka.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Advertisements

May 28, 2010. Malmö, Stadsplanering. 1 comment.

Att cykla i bredd

När cykelbanan är tillräckligt bred för att rymma två personer som cyklar tillsammans i bredd – då är det trevligt att cykla! Denna typ av breda cykelbanor är än så länge ganska ovanliga i Sverige.  För det mesta är våra cykelbanor utformade efter vägverkets riktlinjer som bygger på att cyklister antingen cyklar ensamma eller i “gåsaled”. Att cykla i gåsaled betyder att när familjen ska till affären för att handla, då måste mamma, pappa och barnen cykla i lång rad efter varandra. Det gör resan tråkig eftersom det är svårt att prata med varandra utan att småskrika.

Cykelbana enligt Vägverket. Bilden är hämtad från  “Vägar och gators utformning”.

I Danmark och Nederländerna är cykelbanorna ofta bredare. En bred cykelbana gör cykelturen angenäm eftersom man då kan cykla tillsammans och småprata. Bilderna nedan visar hur det ser ut i Amsterdam.  Enkelriktade cykelbanor och cykelfält som är tillräckligt breda för två cyklister i bredd. (jag tackar bloggen amsterdamize.com för bilderna!)

Med cykelbanor som tillåter cykling i bredd ges cykeln förutsättningar att blomma ut som bekvämt och attraktivt transportmedel.  Därmed får stadsinvånaren tillgång till ett effektivt transportsystem som är tillgängligt för alla, fattig som rik, gammal som ung. Svenska kommuner bör satsa på breda cykelbanor.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

May 25, 2010. Uncategorized. Leave a comment.

Sturmey Archer TCW III

Sturmey Archer TCW III

Nyligen blev jag ägare till en Raleigh damcykel av årgång ca 1965. Cykeln är treväxlad med Sturmey Archer-baknav modell TCW III. Sheldon Brown varnar för detta baknav. Vi får se vad jag tycker. Återkommer med recension!

May 21, 2010. Uncategorized. Leave a comment.