Att cykla i bredd

När cykelbanan är tillräckligt bred för att rymma två personer som cyklar tillsammans i bredd – då är det trevligt att cykla! Denna typ av breda cykelbanor är än så länge ganska ovanliga i Sverige.  För det mesta är våra cykelbanor utformade efter vägverkets riktlinjer som bygger på att cyklister antingen cyklar ensamma eller i “gåsaled”. Att cykla i gåsaled betyder att när familjen ska till affären för att handla, då måste mamma, pappa och barnen cykla i lång rad efter varandra. Det gör resan tråkig eftersom det är svårt att prata med varandra utan att småskrika.

Cykelbana enligt Vägverket. Bilden är hämtad från  “Vägar och gators utformning”.

I Danmark och Nederländerna är cykelbanorna ofta bredare. En bred cykelbana gör cykelturen angenäm eftersom man då kan cykla tillsammans och småprata. Bilderna nedan visar hur det ser ut i Amsterdam.  Enkelriktade cykelbanor och cykelfält som är tillräckligt breda för två cyklister i bredd. (jag tackar bloggen amsterdamize.com för bilderna!)

Med cykelbanor som tillåter cykling i bredd ges cykeln förutsättningar att blomma ut som bekvämt och attraktivt transportmedel.  Därmed får stadsinvånaren tillgång till ett effektivt transportsystem som är tillgängligt för alla, fattig som rik, gammal som ung. Svenska kommuner bör satsa på breda cykelbanor.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Advertisements

May 25, 2010. Uncategorized.

Leave a Comment

Be the first to comment!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: