Nobelvägen bör byggas om

Nobelvägen vid Dalaplan. Med sex körfält blir det inte mycket plats över för människor och grönska. (bild från Google Street View)

På Nobelvägen är trafiken intensiv. Cyklister, bilister och gångtrafikanter samsas med varandra. Vanligen fungerar samspelet, men då och då inträffar “nära ögat”-situationer där mjuka trafikanter (cyklister, gångtrafikanter) riskerar att råka illa ut. Enligt Malmö kommun är Nobelvägen ett av de mest olycksdrabbade stråken i Malmö när det gäller risken för gående och cyklister att bli påkörda (länk).

Nobelvägens nuvarande utformning påminner om motorväg. Det passar inte för en gata som går genom tätbefolkade bostadskvarter i centrala Malmö. Nobelvägen bör byggas om så att den blir mysig. Motorvägskänslan måste bort. När Nobelvägen blir mysig kommer hastigheterna, olycksriskerna och bullret minska. Trivsel och livskvalité kommer att öka.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Advertisements

May 28, 2010. Malmö, Stadsplanering.

One Comment

  1. Om bilismens konsekvenser för stadens gaturum « Kärringcykelbloggen replied:

    […] Om bilismens konsekvenser för stadens gaturum Av en slump hittade jag en färsk kandidatuppsats, skriven av Kalle Magnér på Alnarp (länk här). Uppsatsen handlar om bilismens konsekvenser för stadens gaturum. Nobelvägen i Malmö används som fallstudie. Läsning rekommenderas! (läs också min bloggpost om Nobelvägen) […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: