Inre Ringvägen till stadsgata – bra föreslaget av Miljöpartiet

Angående Miljöpartiets förslag om att göra stadsgata av Inre Ringvägen:

Vad Malmö behöver är ett trafiksystem där de olika trafikslagen prioriteras jämlikt. Inre ringvägen är ett stycke extremt påkostad infrastruktur som borde öppnas upp och anpassas så att den blir tillgänglig för alla. Att göra om Inre Ringvägen till stadsgata skulle innebära att alla trafikslag blir välkomna på stadens mest påkostade väg. Det vore rättvist.

Advertisements

June 4, 2010. Malmö, Stadsplanering. Leave a comment.