Tabu att göra försämringar för biltrafiken

Hittade detta dokument där Leif Jönsson på Gatukontoret i Malmö citeras:

…att aktivt planera för att direkt försämra för biltrafiken för att stärka de andra trafikslagens restidskvoter och attraktivitet, menar Leif Jönsson är inget som genomförs utan tydliga andra effekter, såsom positiva miljöeffekter. ”Det är tabu att tänka så. Vi får inte göra försämringar för biltrafiken.”

Att försämringar för biltrafiken är tabu i Malmö, det märks tydligt för den som cyklar. På många platser är vägnätet som står tillförfogande för biltrafiken synnerligen väldimensionerat, medan vägnätet för cykling är underdimensionerat eller helt saknas. Det är hedervärt av Leif Jönsson att säga som det är.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Advertisements

September 27, 2010. Malmö. Leave a comment.

Malmös nya parkeringsnorm antagen

Kommunfullmäktige i Malmö har antagit ny parkeringspolicy och parkeringnorm (fullständiga handlingar finns här). Parkeringnormen är beräknad för bostäder och arbetsplatser. Värden finns för fordontyperna bil, cykel och motorcykel. För bil vid flerbostadshus är den nya parkeringnormen bestämd som ett intervall 0,7 – 1,0 bilplatser per lägenhet. Vid mycket goda förutsättningar och efter särskild utredning, tillåts värden ner till 0,5 bilplatser per lägenhet. För studentlägenheter och ålderdomshem är parkeringsnormen 0,15 – 0,2 bilplatser per lägenhet. För samtliga boendeformer tillkommer besöksparkering om 0,1 bilplatser per lägenhet.

Utöver parkeringsnormen har även en parkeringspolicy antagits. Ett guldkorn ur parkeringspolicyn är att avståndet till bilparkering inte längre anses viktigare än avståndet till kollektivtrafik:

För att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft är det viktigt att bilen inte blir så lättillgänglig att man av just det skälet väljer bilen före andra transportmedel. Det finns därför skäl att jämställa det accepterade gångavståndet mellan bostaden och parkeringsplatsen med de avstånd som brukar accepteras till kollektivtrafikutbudet.

Några parkeringsnormslänkar:
http://gbg.yimby.se/2009/07/kronika-avskaffa-parkerin_728.html
http://eriksandblom.blogspot.com/2010/07/parkering-den-tysta-motorvagen.html
http://www.ecoprofile.se/1002_879_Malmo_och_Goteborg_ser_over_parkeringen.htm

Läs även andra bloggares åsikter om ,

September 13, 2010. Uncategorized. 1 comment.

Salongsgolv eller kostig?

Halmstad och Laholm ligger i södra Halland. Avståndet är 2 mil fågelvägen. Kommunikationerna mellan städerna är mycket goda. Resenären som ska ta sig från den ena staden till den andra, har att välja på antingen järnvägen, motorvägen (E6) eller landsvägen (länsväg 117).

Landsvägen håller mycket hög standard. Den är bred med goda siktförhållanden och lämpar sig egentligen utmärkt för cykling. Men den täta trafiken i kombination med Trafikverkets val av hastighetsgränser (70-90 km/h) gör vägen olämplig för cyklister och andra vägtrafikanter som inte håller samma hastighet som motortrafiken.

För några år sedan byggdes landsvägen om. Eftersom städerna (Halmstad och Laholm) redan är förbundna med motorväg fanns förhoppningen att landsvägen nu skulle förbättras och bli användbar för de trafikantgrupper som inte är tillåtna att färdas på motorvägen.

Resultatet av ombyggnationen syns nedan.

Resultatet blev en 2+1-väg, jämn, fin och jättebra. Förutsatt att man passar in i Trafikverkets uppfattning om vilka trafikantgrupper som har rätt att färdas bekvämt och säkert mellan Halmstad och Laholm.

Är 2+1-vägen det enda alternativet när man ska man cykla från Halmstad till Laholm? Nej, det finns även en slags cykelbana som slingrar sig i närheten. Cykelbanan består av småvägar och vanlig cykelbana som på ett fantasifullt sätt leder till Laholm. Cykelbanan passerar Eldsberga och Genevad. Mellan dessa två byar består cykelbanan av grusväg som ser ut så här:

Grusvägen man ska cykla på har mycket grov struktur och är full av potthål. Potthålen är gigantiska, stora gropar som tar upp en betydande del av vägens bredd. Varning för punktering och skeva fälgar!

Kärringcykelbloggen tycker nog det är en aning orättvist att somliga trafikantgrupper får tillgång till vägar släta som salongsgolv, medan andra trafikantgrupper får nöja sig med gropiga kostigar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

September 6, 2010. Uncategorized. Leave a comment.