Malmös nya parkeringsnorm antagen

Kommunfullmäktige i Malmö har antagit ny parkeringspolicy och parkeringnorm (fullständiga handlingar finns här). Parkeringnormen är beräknad för bostäder och arbetsplatser. Värden finns för fordontyperna bil, cykel och motorcykel. För bil vid flerbostadshus är den nya parkeringnormen bestämd som ett intervall 0,7 – 1,0 bilplatser per lägenhet. Vid mycket goda förutsättningar och efter särskild utredning, tillåts värden ner till 0,5 bilplatser per lägenhet. För studentlägenheter och ålderdomshem är parkeringsnormen 0,15 – 0,2 bilplatser per lägenhet. För samtliga boendeformer tillkommer besöksparkering om 0,1 bilplatser per lägenhet.

Utöver parkeringsnormen har även en parkeringspolicy antagits. Ett guldkorn ur parkeringspolicyn är att avståndet till bilparkering inte längre anses viktigare än avståndet till kollektivtrafik:

För att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft är det viktigt att bilen inte blir så lättillgänglig att man av just det skälet väljer bilen före andra transportmedel. Det finns därför skäl att jämställa det accepterade gångavståndet mellan bostaden och parkeringsplatsen med de avstånd som brukar accepteras till kollektivtrafikutbudet.

Några parkeringsnormslänkar:
http://gbg.yimby.se/2009/07/kronika-avskaffa-parkerin_728.html
http://eriksandblom.blogspot.com/2010/07/parkering-den-tysta-motorvagen.html
http://www.ecoprofile.se/1002_879_Malmo_och_Goteborg_ser_over_parkeringen.htm

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Advertisements

September 13, 2010. Uncategorized.

One Comment

  1. Nils replied:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback URI

%d bloggers like this: