Tabu att göra försämringar för biltrafiken

Hittade detta dokument där Leif Jönsson på Gatukontoret i Malmö citeras:

…att aktivt planera för att direkt försämra för biltrafiken för att stärka de andra trafikslagens restidskvoter och attraktivitet, menar Leif Jönsson är inget som genomförs utan tydliga andra effekter, såsom positiva miljöeffekter. ”Det är tabu att tänka så. Vi får inte göra försämringar för biltrafiken.”

Att försämringar för biltrafiken är tabu i Malmö, det märks tydligt för den som cyklar. På många platser är vägnätet som står tillförfogande för biltrafiken synnerligen väldimensionerat, medan vägnätet för cykling är underdimensionerat eller helt saknas. Det är hedervärt av Leif Jönsson att säga som det är.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Advertisements

September 27, 2010. Malmö. Leave a comment.

Inre Ringvägen till stadsgata – bra föreslaget av Miljöpartiet

Angående Miljöpartiets förslag om att göra stadsgata av Inre Ringvägen:

Vad Malmö behöver är ett trafiksystem där de olika trafikslagen prioriteras jämlikt. Inre ringvägen är ett stycke extremt påkostad infrastruktur som borde öppnas upp och anpassas så att den blir tillgänglig för alla. Att göra om Inre Ringvägen till stadsgata skulle innebära att alla trafikslag blir välkomna på stadens mest påkostade väg. Det vore rättvist.

June 4, 2010. Malmö, Stadsplanering. Leave a comment.

Nobelvägen bör byggas om

Nobelvägen vid Dalaplan. Med sex körfält blir det inte mycket plats över för människor och grönska. (bild från Google Street View)

På Nobelvägen är trafiken intensiv. Cyklister, bilister och gångtrafikanter samsas med varandra. Vanligen fungerar samspelet, men då och då inträffar “nära ögat”-situationer där mjuka trafikanter (cyklister, gångtrafikanter) riskerar att råka illa ut. Enligt Malmö kommun är Nobelvägen ett av de mest olycksdrabbade stråken i Malmö när det gäller risken för gående och cyklister att bli påkörda (länk).

Nobelvägens nuvarande utformning påminner om motorväg. Det passar inte för en gata som går genom tätbefolkade bostadskvarter i centrala Malmö. Nobelvägen bör byggas om så att den blir mysig. Motorvägskänslan måste bort. När Nobelvägen blir mysig kommer hastigheterna, olycksriskerna och bullret minska. Trivsel och livskvalité kommer att öka.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

May 28, 2010. Malmö, Stadsplanering. 1 comment.

Dags för cykelrondell i Malmö?

Även om cykeln är ett fordon som fungerar mycket bra i rörig trafik så kan det ibland vara skönt med lite ordning och reda. Särskilt på platser som man passerar ofta. Cyklande malmöbor känner till hur rörigt det kan vara i korsningen där cykelbanorna på Kungsgatan och Kaptensgatan möts. Vad sägs om en cykelrondell på denna plats? Här kommer två inspirerande bilder från Holland.


Cykelrondell i Holland. Tack till Alicia på bloggen Cycling without a helmet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

March 26, 2010. Malmö. Leave a comment.