I Portland avmotoriseras gaturummet

Via den amerikanska cykelbloggen bikeportland.org snappar jag nyheten om cykelfälten som installerats på trafikleden Holgate i Portland, Oregon. Från att ha varit en trafikled för motorister har nu Holgate blivit framkomlig även för cyklister. Detta har skett genom att två av de tidigare fem körfälten, gjorts om till cykelfält.

Det är gatukontoret i Portland, The Portland Bureau of Transportation, som står bakom beslutet om cykelfält på Holgate. Så här skriver de i ett pressmeddelande:

In order to install these bike lanes, this section of Holgate will be converted to three motor vehicle lanes from its current configuration of five lanes. One motor vehicle travel lane in each direction will be replaced by a 7-foot wide bicycle lane with an additional painted 3-foot buffer on the traffic side. Analysis indicates that this design will provide adequate traffic capacity.
Buffered lanes help to reduce the risk posed by car doors on the parking lane side, and provide additional space between cyclists and motorists.”

På ritningen ser man att cykelfälten är rejält breda och separerade från såväl gångtrafik som motortrafik.

Så här ser cykelfälten ut i verkligheten. Lägg märke till att cykelfälten är lika breda som körfälten.

Gatukontoret i Portland tar steget att avmotorisera delar av gaturummet. Ett klokt och modigt beslut!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Advertisements

July 27, 2010. Stadsplanering. Leave a comment.

Inre Ringvägen till stadsgata – bra föreslaget av Miljöpartiet

Angående Miljöpartiets förslag om att göra stadsgata av Inre Ringvägen:

Vad Malmö behöver är ett trafiksystem där de olika trafikslagen prioriteras jämlikt. Inre ringvägen är ett stycke extremt påkostad infrastruktur som borde öppnas upp och anpassas så att den blir tillgänglig för alla. Att göra om Inre Ringvägen till stadsgata skulle innebära att alla trafikslag blir välkomna på stadens mest påkostade väg. Det vore rättvist.

June 4, 2010. Malmö, Stadsplanering. Leave a comment.

Nobelvägen bör byggas om

Nobelvägen vid Dalaplan. Med sex körfält blir det inte mycket plats över för människor och grönska. (bild från Google Street View)

På Nobelvägen är trafiken intensiv. Cyklister, bilister och gångtrafikanter samsas med varandra. Vanligen fungerar samspelet, men då och då inträffar “nära ögat”-situationer där mjuka trafikanter (cyklister, gångtrafikanter) riskerar att råka illa ut. Enligt Malmö kommun är Nobelvägen ett av de mest olycksdrabbade stråken i Malmö när det gäller risken för gående och cyklister att bli påkörda (länk).

Nobelvägens nuvarande utformning påminner om motorväg. Det passar inte för en gata som går genom tätbefolkade bostadskvarter i centrala Malmö. Nobelvägen bör byggas om så att den blir mysig. Motorvägskänslan måste bort. När Nobelvägen blir mysig kommer hastigheterna, olycksriskerna och bullret minska. Trivsel och livskvalité kommer att öka.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

May 28, 2010. Malmö, Stadsplanering. 1 comment.